Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Eğitim Süreci 4 Kademeden Oluşmaktadır:

 

1.KADEME

Bu eğitimlerde; üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize “uyum ve alıştırma” programlarıyla “üniversite” ortamına alışmalarının yanı sıra eğlenceli yönüyle bilimler tanıtılmakta, aynı zamanda zihinsel ve bedensel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik eğitim destekleri verilmektedir.

Eğitim programları, özel yetenekli öğrencilerin genel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup; çocuk üniversitesine kesin kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanmaktadır.

Derslik, laboratuvar, atölye ve spor salonları oluşturulurken; öğrencilerin yaşları, zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri, ilgi ve yetenek alanları göz önünde bulundurulmuştur.

Uygulanan programların içeriği, öğrencilerde Çocuk Üniversitesine ait kurum kültürü ve “biz” bilinci oluşturacak şekilde planlanmıştır.

Program sürecindeki eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel yetenekleri, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla üniversitemiz bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Birimi; her öğrencinin Kişisel Gelişim Dosyasını (portfolyo) hazırlamakta, gerektiği durumlarda öğrencilerin aileleriyle ve okullarının Psikolojik Danışmanlık birimleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Biriminde görevli psikologlar/ psikolojik danışmanlar, velilere seminerler düzenlemekte ve veli görüşmeleri yapmaktadır. Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından hazırlanan “Öğrenci Gözlem Formları” esas alınarak öğrenciler gözlemlenmekte, elde edilen bilgiler bütün eğitimciler tarafından Öğrenci Gözlem Formlarına kaydedildikten sonra Psikolojik Danışmanlık Birimine iletilmektedir.

Bu çalışmalar ve bilgiler ışığında Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından her öğrenciye ait portfolyo oluşturulmaktadır. (Öğrencinin; 2.- 3. ve 4. Kademe eğitimleri sürecinde yapılan raporlamalar ve uygulanan anketlerle öğrencinin gelişimleri, yetenekleri ve mesleki eğilimleri belirlenmektedir.)   

Okulumuzda hayata geçirilen “Danışman Öğretmenlik Sistemi” ile öğrencilerimiz küçük gruplara ayrılmakta, her bir grubun sorumluğu bir öğretmene verilmektedir.

Danışman öğretmenler bu sistem sayesinde öğrencinin arkadaşları ve ailesiyle ilişkilerini, sosyal yaşantısını tanımakta;  ihtiyacı olan durumlarda ona destek olmaktadır.     

 

1.KADEME EĞİTİMLERİMİZ:

1. Kademe Öğrencileri; 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere 6 dersin tamamına katılmaktadır.

Üniversitemizin eğitimlerine devam zorunluluğu vardır. Her bir 4’er aylık eğitim döneminde; mazeretli 2 ve mazeretsiz 1 defadan fazla eğitimlere katılmayan öğrencinin üniversitemizden kaydı silinmektedir.  

1.Kademede bir eğitim yılında toplam 12 farklı dersin eğitimleri verilmektedir.

     Birinci Dönem Dersleri: 

 • Eğlenceli Bilim ve Deney   
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojileri  
 • Duyu, Beyin ve Beden Koordinasyonu  
 • Akıl Oyunları Ve Satranç  
 • Kişisel ve Sosyal Gelişim  
 • El Sanatları Teknolojileri  

İkinci Dönem Dersleri:

 • Fizik-Kimya-Biyoloji 
 • Robotik Kodlama 
 • Eğitici Drama
 • Masa Tenisi     
 • Okçuluk 
 • Resim ve Tasarım 

    

2.KADEME 

1. Kademe eğitimlerine katılan, Psikolojik Danışmanlık Birimi ve eğitimcilerin önerileriyle bir üst kademe eğitimi alması uygun görülen öğrenciler için uygulanan programdır.

2. Kademe eğitimleri 32 Hafta (8 ay) süreyle hafta sonları devam edecek şekilde planlanmış ve eğitim programları bu süre dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2.Kademede; öğrencileri temel bilimlerle tanıştırmaya, öğrencilerdeki yetenekleri tespit etmeye, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik eğitim programları uygulanmaktadır.

Üniversitemizin 2. Kademesinde de eğitimlere devam zorunluluğu vardır. Her bir 4’er aylık eğitim döneminde; mazeretli 2 ve mazeretsiz 1 defadan fazla eğitimlere katılmayan öğrencinin üniversitemizden kaydı silinmektedir.

Danışman Öğretmenlik Sistemi 2.Kademe eğitimlerinde de sürdürülmektedir.

 

2.KADEME EĞİTİMLERİMİZ;

2.Kademede bir eğitim yılında toplam 11 farklı dersin eğitimleri verilmektedir.

Birinci Dönem Dersleri:

 • Akıllı Sistem Geliştirme
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Mınd-Map (Zihin Haritaları)
 • Masa Tenisi  
 • Okçuluk  
 • Resim ve Tasarım 

     İkinci Dönem Dersleri

 • 3B Tasarım ve Geliştirme
 • Fütürist Bilimler ve İnovatif Teknolojiler
 • Yaşayan Matematik
 • Akıl Oyunları
 • Sürdürülebilirlik
 • El Sanatları Teknolojileri

 

3. KADEME

 2. Kademe eğitimleri sonunda, öğrencilerle ilgili raporlar, gözlemler, öğrencinin devam durumu ve alınan geri bildirimler Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Üniversite Yönetimi tarafından değerlendirilerek bir üst kademe eğitimine devam etmesi uygun görülen öğrencilere verilen eğitimlerdir.

2.Kademede başlayan temel bilimlerin tanıtımına yönelik eğitimler, 3. Kademede daha zengin içerikle ve gelişmiş seviyede devam eder.

3. Kademe eğitimleri 32 Hafta (8 ay) süreyle hafta sonları devam edecek şekilde planlanmış ve eğitim programları bu süre dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3. Kademede eğitimler Kocaeli Üniversitesi Akademisyenleri tarafından verilmektedir.

Üniversitemizin 3. Kademesinde de eğitimlere devam zorunluluğu vardır. Her bir 4’er aylık eğitim döneminde; mazeretli 2 ve mazeretsiz 1 defadan fazla eğitimlere katılmayan öğrencinin üniversitemizden kaydı silinmektedir.  

Danışman Öğretmenlik Sistemi 3. Kademe eğitimlerinde de sürdürülmektedir.

 

3.KADEME EĞİTİMLERİMİZ;

3.Kademede bir eğitim yılında toplam 6 farklı dersin eğitimleri verilmektedir.

Birinci Dönem Dersleri:

 • Mühendislik Bilimleri
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri
 • Yapay Zekâ Mühendisliği 
 • Temel Tıp ve Fen Bilimleri
 • Bilim Tarihi
 • Sahne Sanatları

İkinci Dönem Dersleri:

 • Mühendislik Bilimleri
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri
 • Yapay Zekâ Mühendisliği 
 • Temel Tıp ve Fen Bilimleri
 • Bilim Tarihi
 • Sahne Sanatları

 

4. KADEME

İlk üç kademe eğitimlerini tamamlayan; Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Üniversite Yönetimi tarafından bir üst kademe eğitimine devam etmesi uygun görülen öğrencilere verilen eğitimlerdir.

4. Kademede, öğrencilerin ileri teknoloji ile tanışmaları; bugünkü ve gelecekteki meslekleri ve bu mesleklerin uygulama alanlarını tanımaları amaçlanmıştır.

4.Kademe Eğitimlerinde; başta proje ortağımız Kocaeli Üniversitesi olmak üzere; TUBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi ve bölgemizde mevcut büyük sanayi kuruluşlarının imkânlarından yararlanmak suretiyle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan mesleklerini tanıtmaya ve öğrencilerimizi bu alanlara yönlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan her tanıtım semineri ve gezi çalışması öğrenci tarafından rapor edilip Psikolojik Danışmanlık Birimine gönderilmektedir. Öğrencilerin bu etkinliklere ve raporlama çalışmalarına 2/3 oranında katılma zorunluluğu vardır.

Ayrıca; Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından, 4. Kademe eğitimlerine katılan öğrencilere yönelik  “Meslek Belirleme Anketleri” uygulanmaktadır.

4. Kademe eğitimleri sonunda öğrencilerin ilgi alanları ve mesleki eğilimleri belirlenmektedir.


Başiskele Çocuk Üniversitesi, Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin Sosyal Sorumluluk Projesidir.
Yazılım K7
Dokümanlarımız  | 
Bize Ulaşın  | 
İletişim