Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitim süreci 4 kademeden oluşmaktadır:

          1.Kademe Eğitimleri:

Bu eğitimlerde; üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize “Uyum ve Alıştırma” programlarıyla “üniversite” ortamına alışmalarının yanı sıra eğlenceli yönüyle bilimler tanıtılmakta, aynı zamanda zihinsel ve bedensel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik eğitim destekleri verilmektedir.

1.Kademe eğitim programları, özel yetenekli öğrencilerin genel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup; çocuk üniversitesine kesin kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanmaktadır.

Derslik, laboratuvar, atölye ve spor salonları oluşturulurken öğrencilerin yaşları, zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri, ilgi ve yetenek alanları göz önünde bulundurulmuştur.

Uygulanan programların içeriği, öğrencilerde çocuk üniversitesine ait kurum kültürü ve “biz” bilinci oluşturacak şekilde planlanmıştır.

Program sürecindeki eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel yetenekleri, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan rehberlik çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi (PDR Birimi) her öğrencinin Kişisel Gelişim Dosyasını hazırlamakta, gerektiği durumlarda öğrencilerin aileleriyle ve okullarının rehberlik birimleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

PDR Biriminde görevli psikologlar, velilere seminerler düzenlemekte ve veli görüşmeleri yapmaktadır.

PDR Birimi tarafından hazırlanan “Öğrenci Gözlem Formları” esas alınarak öğrenciler gözlemlenmekte, elde edilen bilgiler bütün eğitimciler tarafından Öğrenci Gözlem Formlarına kaydedildikten sonra PDR birimine iletilmektedir. Bu çalışma ve bilgiler ışığında PDR Birimi tarafından her öğrenciye ait portfolyo oluşturulmaktadır.

 1. Kademe Eğitimleri;  32 Hafta (8 ay) süreyle hafta sonları devam edecek şekilde planlanmış ve eğitim müfredatları 32 haftalık olarak hazırlanmıştır.

1. Kademe Eğitimleri; “Zorunlu Temel Dersler” ve isteğe bağlı “Seçmeli Branşlar” olarak iki ayrı kategoride yapılmaktadır.

Öğrenciler 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu yarım gün zorunlu olarak 6 Temel dersin tamamına katılmakta, yine aynı hafta sonu bir başka yarım gün (isteğe bağlı olarak) 10 ayrı seçmeli branşın birinden eğitim alabilmektedir.

         Her bir öğrenci, ilk 4 aylık dönemde 2 seçmeli branştan yararlanabilmekte, ikinci 4 aylık dönemde başka seçmeli branşlara geçmektedir. 

 

Zorunlu Temel Dersler: (6 Temel Ders)

1-Fizik-Kimya-Biyoloji ve Deney Okulu,                                                                                                                             

2-Elektrik-Elektronik ve Robot Teknolojileri Okulu,

3-Zihin Haritaları Okulu (MIND-MAP),

4-Duyu-Beyin-Beden Koordinasyon Okulu,

5-Eğitici Drama ve Liderlik Okulu,

6- Yaşayan Matematik Okulu

 

Seçmeli Dersler: (10 Seçmeli Ders)

 

 • Modern Okçuluk
 • Eskrim
 • Masa Tenisi
 • Resim 
 • Ebru
 • Kaligrafi
 • Tiyatro
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Müzik ve Ritim
 • Akıl Oyunları    

           

Üniversitemizin 1. Kademe eğitimlerinde temel eğitimlere devam zorunluluğu vardır. Her 4’er aylık dönemde mazeretsiz olarak 3 hafta devamsızlığı olan öğrencinin kaydı silinmektedir.

 

          2.Kademe Eğitimleri:

1. Kademe eğitimlerine katılan, PDR Birimi ve eğitimcilerin önerileriyle bir üst kademe eğitimi alması uygun görülen öğrenciler için uygulanacak programdır. 32 hafta sürecek eğitim programları öğrencilerdeki yetenekleri tespit ve geliştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 Öğrenciler, 1. Kademe eğitimleri sonunda ortaya çıkan performanslarına göre gruplara ayrılır. Öğrencilerin hem bilişsel, duyuşsal, sosyal kapasiteleri dikkate alınarak hem de 1.Kademe Eğitim programında yapılan gözlemler ve alınan geri bildirimler sonucu belirlenen bireysel yetenek alanları değerlendirilerek “alan grupları” oluşturulur. 

2. Kademe öğrencileri, 32 Haftalık eğitim sürecinde hafta sonu yarım gün zorunlu olarak 2 “Temel Gelişim” eğitimlerine ve her öğrenci için belirlenen yeteneğine uygun “Alan” eğitimlerine katılır, yine aynı hafta sonu bir başka yarım gün (isteğe bağlı olarak) 10 ayrı seçmeli branşın birinden eğitim alabilir.

Temel Gelişim Eğitimleri:

1-Yazılım Kodlama Robotik ve 3D

2-Uygulamalı İngilizce  

 Alan Eğitimleri

1-Uygulamalı Fen Bilimleri

2-Temel Tıp Bilimleri

3- Mimarlık ve Tasarım

4-Yapay Zekâ Mühendisliği

5-Mühendislik Bilimleri

6- Havacılık ve Uzay Bilimleri

 

Seçmeli Dersler: (10 Seçmeli Ders)

           

 • Modern Okçuluk
 • Eskrim
 • Masa Tenisi
 • Resim 
 • Ebru
 • Kaligrafi
 • Tiyatro
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Müzik ve Ritim
 • Akıl Oyunları      

           

Üniversitemizin 2. Kademe eğitimlerinde temel eğitimlere devam zorunluluğu vardır. Her 4’er aylık dönemde mazeretsiz olarak 3 hafta devamsızlığı olan öğrencinin kaydı silinmektedir.

 

          3. Kademe Eğitimleri:

2. Kademe eğitimleri sonunda, öğrencilerle ilgili raporlar, gözlemler ve alınan geri bildirimler, Başiskele Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü, PDR Birimi ve öğrenci velisiyle değerlendirilerek 2. Kademede oluşturulan alan grupları revize edilir.

3. Kademe eğitimlerine katılan öğrencilerin, kendi alanlarındaki ileri teknolojiyle tanışmaları ve yine mesleklerle ilgili çalışmaları “yerinde görerek” detaylı bilgiye sahip olmaları amaçlanmıştır.

3. Kademe Eğitimlerinde; başta proje ortağımız Kocaeli Üniversitesi, TUBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi ve bölgemizde mevcut büyük sanayi kuruluşlarının imkânlarından yararlanmak suretiyle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan mesleklerini tanıtmaya ve öğrencilerimizi bu alanlara yönlendirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

          4. Kademe Eğitimleri: 

İlk üç kademe eğitimine katılan ve PDR Birimi tarafından hazırlanan portfolyolar değerlendirilip dikkat çekecek ölçüde ilgiye ve yeteneğe sahip olduğu rapor edilen öğrenciler, Başiskele Çocuk Üniversitesi PDR Birimi ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan komisyon tarafından mülakata alınırlar. 

Mülakat sonucunda 4. Kademe eğitimi için uygun görülen öğrencilerin her biri; ilgi ve yetenek alanları doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden biriyle irtibatlandırılır.

Bu akademisyenler,“Mentör” veya “Eğitim Koçu” olarak bu öğrencilere danışmanlık yaparlar. 4. Kademe Eğitimine katılan öğrencilerin, bu akademisyenlerin rehberliğinde çeşitli laboratuvar çalışmaları, okuma çalışmaları yaparak ve projeler hazırlayarak yetenekli oldukları bilim alanında erken yaşta uzmanlaşmaya başlamaları amaçlanmıştır. Bu aşamada öğrencilerin ihtiyacı olan kitap ve materyal desteği Başiskele Belediyesi tarafından sağlanır.

4. Kademe eğitimlerinin temel amacı bilimde önemli çalışmalara imza atabilecek “geleceğin bilim insanlarını” yetiştirmektir. 4. Kademe eğitimleri, öğrencinin potansiyeli ve danışman hocanın devam talebine göre öğrencinin üniversite eğitimine başlayacağı döneme kadar sürer. 

Bu süreçte, hazırladığı projelerle uluslararası yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına sınavsız yerleştirilme hakkı elde eder.

(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 45 d. (Ek : 29/6/2001 - 4702/2 md.)  Bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler.)

 


Başiskele Çocuk Üniversitesi, Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin Sosyal Sorumluluk Projesidir.
Yazılım K7
Dokümanlarımız  | 
Bize Ulaşın  | 
İletişim